Naast deze kortfilm vindt u hier o.a. een aantal korte voordrachten van versjes
bij het werk van Schilder Hermanus en RIANN