De werkelijkheid gezien door de ogen van de maker 
 

 

Schilder Hermanus wil een werk maken, dat geheel beantwoordt aan de waarneembare werkelijkheid, ook wanneer hij even zijn verbeelding laat gaan.
Hij benadert zijn taak gevoelsmatig en intuïtief.

De schilder werkt niet aan de hand van academische beginselen van perspectief, anatomie, kleurenkennis en stofuitdrukking.
Hij kent geen grenzen.

En juist omdat er geen opgelegd inzicht is doorbreekt hij deze principes, of hij schakelt ze gewoon uit en laat ze in zijn werk typisch en zelfs aantrekkelijk zijn.
Door deze persoonlijke kenmerken bestaan er binnen de naïeve kunststroming waartoe zijn werk behoort alleen personaliteiten zoals Hermanus.
Deze mensen werken volstrekt geïsoleerd en het werk staat op zichzelf.
Een naïeve schilder is iemand die bij uitstek voor zichzelf werkt.

Hij observeert zijn onderwerp of beeldt het zich in en gaat daarna probleemloos aan het werk.
Het doorzettend vermogen in een eigen vormgeving creëert het kenmerkende spontane, een glimlach opwekkende, charmerende en vaak anekdotische en poëtische karakter van de schilderijen.

Schilders zoals Hermanus, die wel een opleiding hebben genoten kunnen tot werkelijk aantrekkelijke composities komen, die ook plastisch een bijzondere waarde hebben.
In hun concrete weergave zijn het schilderijen met een eigen natuurlijkheid, zuiverheid en echtheid.

Is het intussen niet vreemd maar ook verhelderend, dat een figuur als Henri Rousseau, die men graag ‘Vader der Naïeven’ noemt, een bijzondere waardering geniet van deze schilder en de toenmalige werkende artiesten uit de vorige eeuw.
Het waren de eerste schilders die alle academisme afzwoeren en zelfs wilden vernietigen.
Een kunstvorm met een heel eigen tragiek en dramatiek is vooral een kunst die voor de maker én voor het publiek voorkomt als een der zuiverste uitingen van een artistiek en menselijk geladen gemoed.
Een kunst die het leven betrapt in spontaneïteit en blijheid.

Naïef blijft het sleutelwoord. Realisme vervaagt zoveel droombeelden.

Met dank aan schilder Dolf Zwerver ....... Leve het Poëtisch Realisme .......